Edialux fungicide Cuprex 50p/c WG 200 gr

  • Eco-cheques (alleen in de winkel)

Toon specificaties
+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd
Gemakkelijk thuisbezorgd

toegevoegd aan je winkelwagen

Wat zijn de specificaties?

Het schimmelwerende middel 'Cuprex 50% WG' van Cuprex bestrijdt meeldauw op aardappelplanten, tomaten en druivelaars, krulziekte bij perzikbomen, monilia bij kersen-, krieken- en pruimenbomen, sierbomen en -heesters. Actieve stof: 50% koperoxychloride. Erk. nr. 10130 G/B.

EAN: 5412037031042

Type
Fungicide
Inhoud
200 gr
Toepassing
Arbres
GHS07GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product UNDEFINED grondig wassen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

aanbevolen accessoires