Edialux fungicide 'Eminent garden' 40 ml

+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd
Gemakkelijk thuisbezorgd

toegevoegd aan je winkelwagen

aanbevolen accessoires

Wat zijn de specificaties?

Het schimmelwerende middel 'Eminent garden' van het merk Edialux bestrijdt schimmelziekten in sierbomen en -heesters zoals buxussen (Volutella buxi en Cylindrocladium buxicola). Dit middel wordt ten zeerste aanbevolen bij bv. taksterfte bij buxussen. Het heeft een systemische werking waardoor het zowel preventief als genezend werkt.

EAN: 5412037055697

Materiaal
125 g/l tetraconazool
Type
Fungicide
Inhoud
40.0
Keurmerk
9978G/B
Toepassing
Sierbomen
Dosering
7 ml product oplossen in 10 L water
GHS08GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Gelekte/gemorste stof opruimen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.