Tuinmagazine 2016 - Ontdek het hier of vraag je exemplaar in je dichtstbijzijnde Brico-winkel!
Sluiten

Het dak ontmossen

Hebt u er genoeg van om met lede ogen aan te zien hoe uw dak, gevel en terras langzaamaan een groene tint krijgen? Begrijpelijk. Want al kunnen mossen, korstmossen en algen in de meeste gevallen niet veel kwaad, ze maken ' enkele rustieke uitzonderingen buiten beschouwing gelaten ' uw woning er zeker niet mooier op. Gelukkig kan u het fenomeen vrij makkelijk in toom houden. Volg de gids.

Algen, mossen en korstmossen moeten het vooral van een vochtige omgeving hebben. Een oriëntatie op het noorden en veel schaduw zijn andere factoren die hun ontwikkeling ten goede komen. Dient het gezegd dat ons land een geliefkoosde pleisterplaats is voor dit soort vegetatie? Als u even rondkijkt zal u ettelijke woningen zien die groen uitslaan. Wat ook het materiaal is waaruit het dak bestaat (kleidakpannen, leien, shingles, golfplaten van vezelcement...): geen enkel dak ontsnapt eraan. Wel is het zo dat de organismen zich sneller zullen ontwikkelen op meer poreuze oppervlakken. Een preventieve behandeling van de materialen (door de producent), kan veel leed voorkomen en zal de ontwikkeling van mossen vele jaren lang tegenhouden. Als het probleem zich toch stelt, zijn er tegenwoordig producten, toestellen en behandelingswijzen voorhanden die bijzonder doeltreffend zijn en - in vele gevallen - door iedereen die geen twee linkerhanden heeft, kunnen worden toegepast.


Vooral de daken


Een aantal firma's heeft zich gespecialiseerd in ontmossen. Van de aanvragen die zij binnenkrijgen heeft 80% betrekking op daken. De eerste problemen stellen zich dikwijls na een tiental jaren. Na een ontmossing volgens de regels van de kunst (met onder meer het gebruik van een mineraal product dat nieuwe mosvorming tegengaat), laten de positieve effecten zich ook weer gedurende een tiental jaren voelen. Daken worden in de eerste plaats ontmost om esthetische redenen, maar de behandeling heeft wel meer voordelen. Indien u het te ver laat komen kan - in uitzonderlijke omstandigheden - een dak dat bedekt is met mos, zijn vochtwerende functie verliezen.


Laat u niet oplichten
 

Als u beslist zelf uw dak, muur, terras... te ontmossen, kan u de werkwijze volgen die we hierna beschrijven. Indien u het niet zelf doet, kan u bij een aantal gespecialiseerde ondernemingen een offerte vragen en die grondig vergelijken. U zal zien dat de prijzen heel erg variëren (sommige firma's vragen het drievoudige van hun collega's). Onze - vrijblijvende - richtprijs is 40 euro per m2. Ga ook niet in zee met de eerste de beste firma (het spijt ons het te moeten zeggen, maar deze nichesector heeft niet echt een goede naam). Vraag een aantal referenties "ook van een tiental jaar geleden" en informeer of die klanten tevreden waren van het werk en de prijs.

Een dak ontmossen


Indien u geen last hebt van hoogtevrees en uw dak is makkelijk bereikbaar, dan kan u dat makkelijk zelf ontmossen. Op voorwaarde dat u de juiste werkwijze volgt. Deze klus neemt gewoonlijk niet meer dan een dag in beslag en loopt over drie fases (de laatste is niet absoluut noodzakelijk, maar wel ten zeerste aanbevolen).


Fase 1: schimmelwerend product aanbrengen

Deze fase heeft tot doel de vegetatie op uw dak te verdelgen. U kan het product aanbrengen met een borstel, een rol of een verstuiver. U moet zeer systematisch en met voldoende product de ganse oppervlakte bewerken. Vakmensen voorzien gemiddeld een deciliter tot een halve liter per vierkante meter. Mogelijke keuzes zijn "Anti-Mos" van Aquaplan (richtprijs 21,95 euro voor 6 liter) of "Anti-Mos" van Rubson (richtprijs 21,45 euro voor 5 liter). Deze producten vergen geen bijzondere beschermingsmaatregelen (handschoenen kunnen natuurlijk nooit kwaad). Na uitvoering moet u wat wachten, tussen 15 minuten en een uur, (de juiste tijd wordt aangegeven op de gebruiksaanwijzing) zodat het product kan inwerken. Luister eerst naar het weerbericht vooraleer u begint te ontmossen. Als het begint te regenen mag u van vooraf aan herbeginnen, en dat kan toch niet de bedoeling zijn.

 

Fase 2: reinigen

De tweede fase houdt de eigenlijke reiniging van het dak in. Hiervoor gebruikt u ofwel een hogedrukreiniger (die u eventueel kan huren) ofwel een stijve borstel en de tuinslang. Als u een hogedrukreiniger gebruikt moet u de druk van de straal aanpassen aan de dakbedekking. Het zou jammer zijn dat u uw dakpannen ziet wegvliegen nog voor ze schoongemaakt zijn. Een hogedrukreiniger kan u huren voor zo'n 44 euro per dag. Voor de aanschaf van zo'n toestel verschillen de prijzen gevoelig (van iets meer dan 100 euro tot 800 euro) naargelang het gekozen model. Opgelet, niet alle daken zijn geschikt om op deze manier te worden gereinigd. Materialen van vezelcement (oude golfplaten en kunstleien) die asbest bevatten, mogen sinds enkele jaren zo'n behandeling trouwens niet meer ondergaan. Er bestaat een risico dat asbestvezels in de open lucht ontsnappen. Een schimmelwerend product mag u er natuurlijk wel op aanbrengen. De mechanische reiniging wordt dan vervangen door weer en wind. Die zullen op termijn de dode mossen van uw dak spoelen. U moet wel wat geduld hebben: dat duurt gemiddeld tussen 3 en 6 maanden.
 

Fase 3: een vochtwerend product aanbrengen

De derde fase, die zoals gezegd niet noodzakelijk maar wel aan te raden is, bestaat in het aanbrengen van een vochtwerend product. Dat heeft uiteraard tot doel te vermijden dat al te snel weer mos gaat opduiken. Als u dit product volgens de regels van de kunst aanbrengt, blijft uw dak zeker tien jaar schoon. In het ander geval, mag u na 5 jaar misschien al opnieuw beginnen. Deze producten zijn niet goedkoop (Technicide Trio van Technichem) bijvoorbeeld kost 9 euro per liter). Waarborg? Indien u het werk zelf uitvoert bent u natuurlijk ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering. Als u een aannemer inschakelt zal die u een waarborg geven. De termijnen die geboden worden verschillen van geval tot geval. Over het algemeen schommelen ze tussen 5 à 10 jaar. Het effect van een schimmelwerend product is wel zeer snel zichtbaar: als de mossen verdwijnen, betekent het dat de aannemer dat deel van het werk in elk geval goed heeft uitgevoerd. Of het vochtwerend product goed is en correct is aangebracht, zal u pas jaren later kunnen constateren.


Een terras of tuinpad ontmossen
 

Buitenverhardingen kunnen op een bepaald ogenblik met mossen overwoekerd worden en hierdoor glad en gevaarlijk worden. Dat geldt zowel voor keramische tegels, als voor natuursteen, beton of hout. Als uw terras beschut is tegen de wind, kan het zijn dat u ieder jaar enkele keren moet ontmossen. Maar dit is gelukkig een veel makkelijker werkje dan het ontmossen van een dak. Het principe is eenvoudig. Met een hogedrukreiniger (opgelet: niet bij houten terrassen) spuit u de mossen los. U mag hier meestal het volle pond geven zonder bang te zijn dat u de vloer zult beschadigen. Hij is stukken steviger dan een dak. Een beetje respect voor de voegen opbrengen, kan nooit kwaad natuurlijk.
Stijve borstel en tuinslang volstaan hier soms niet. Mossen op de vloer zijn hardnekkiger doordat water er langer blijft op staan, terwijl het van hellende daken snel afloopt. Het heeft niet veel zin de buitenverharding preventief met een vochtwerend product te behandelen. Ze wordt namelijk zo vaak schoongespoeld door regenvlagen, dat deze producten snel verdwijnen. Het aanbrengen van een schimmelwerend product, voor u er met de hogedrukreiniger tegenaan gaat is niet echt nodig, maar zal u het werk wel vergemakkelijken.
Houten terrassen moeten een anti-mosbehandeling ondergaan van bij hun plaatsing. Met een hogedrukreiniger zou u ze snel beschadigen. Indien er zich mos vormt op het oppervlak van het hout, betekent dat dat er water in het materiaal is binnengedrongen, en dat het hout kan rotten (er zijn onrotbare houtsoorten op de markt, zoals teak.
Hout in de tuin geeft u liefst een jaarlijkse onderhoudsbeurt. Als u het zijn oude glans wil teruggeven, is een goede laag beits een uitstekende bescherming. Opgelet: beits is niet geschikt voor exotische houtsoorten die de naam hebben onrotbaar te zijn. Vaak moet men daar vooraf een grondlaag op aanbrengen die toelaat de natuurlijke antioxydantia te neutraliseren.
Met twee tot drie lagen beits bekomt u de gewenste kleur en is het hout goed beschermd. Beits wordt zoals klassieke verf met de borstel aangebracht.
 

Een muur ontmossen?


Bij muren die last hebben van mos gaat het dikwijls alleen maar om het onderste gedeelte, tot op 1 m hoogte (in vochtige, bosrijke gebieden kan ook wel de volledige muur aangetast worden). Dat getuigt vaak ofwel van waterinsijpeling, ofwel van opstijgend vocht. In beide gevallen moet u een vakman contacteren om de muur droog te maken.
- Tegen waterinsijpeling kan een vochtwerend middel aangebracht worden op de muur. Daarmee worden de stenen beschermd of verzadigd tot ze geen water meer opnemen. De kostprijs van een dergelijke operatie ligt betrekkelijk hoog: reken gemiddeld 20 euro per m2 (zie Beter bouwen & verbouwen nr. 160).
- Als uw muren te lijden hebben van opstijgend vocht, kan u ze best laten injecteren (zie Beter bouwen & verbouwen nr. 194). De producten die daarvoor gebruikt worden zijn snel actief en ook effectief; maar de volledige droging van de muren kan meer dan een jaar duren.

Om mossen te verwijderen, volstaat het een borstel te nemen en water waarin wat bleekwater is opgelost. Maar als het probleem niet aan de basis wordt aangepakt, zal het snel weer opdoemen!

Virginie Stassen


Welke producten gebruiken?


Om goede resultaten te bekomen gebruikt u best professionele producten (die u vindt in de Gouden Gids rubriek 6640 ' Waterdichtingswerken ' of 7405... Gevelreiniging en -onderhoud). Vermits dit soort producten voor vakmensen bestemd is, staat het elke aannemer vrij de prijs te bepalen die hij wil vragen. De producten van Pelicoat zijn op dit ogenblik de enige die voor een deel van het gamma, biologische oplossingen aanbiedt via de firma Logiprotec. Biologische producten zijn minder agressief dan de klassieke producten en bevatten weinig of geen oplosmiddelen. Ze worden onder de vorm van gel verkocht (wat een makkelijke toepassing mogelijk maakt).