Tuinmagazine 2016 - Ontdek het hier of vraag je exemplaar in je dichtstbijzijnde Brico-winkel!
Sluiten

Een houten zwembad plaatsen

Een houten zwembad past in vrijwel elke tuin en kan op om het even welke ondergrond geplaatst worden.
De montage is misschien wel geen kinderspel maar zeker niet te moeilijk. Volg de gids.

Hout en water gaan wel degelijk perfect samen, zeker in de natuur. Hout is bovendien een edel en mooi materiaal dat zich goed integreert in alle tuintypes. Dat is allicht de reden waarom houten zwembaden het sinds een aantal jaren zo goed doen.

Deze zwembaden worden meestal voor twee derden ingegraven, maar je hebt ook types die volledig in de grond of helemaal bovengronds worden geplaatst.
Je vindt ze in diverse vormen en formaten, zodat je kan kiezen voor het zwembad dat het best in je tuin past.
De meest voorkomende vormen zijn zes- of achthoekig maar ook meer originele en ingewikkelde configuraties zijn mogelijk. Maar die zijn wel een pak duurder en moeilijker te installeren.

 

De wind in de zeilen

Wil je in deze zomerse tijden een eigen zwembad, maar beschik je over weinig ruimte en een klein budget? Of doe je het uit ecologische overwegingen? Een houten zwembad is in elk geval een uitstekende keuze. Sinds een jaar of vijf stijgt de vraag dan ook gestadig.
"Het succes heeft ook te maken met de al bij al beperkte wachttijden", zegt René Havet, afgevaardigd bestuurder van Beaver Pool.
"Heel wat van onze klanten beslisten vrij impulsief om een zwembad te (laten) plaatsen. Een houten zwembad maakt het mogelijk dat vrij snel te realiseren. Zeker in vergelijking met bijvoorbeeld zwembaden in beton of zelfs polyester die veel meer tijd vergen om ze te installeren."

De montagetechniek van houten zwembaden is praktisch ongewijzigd gebleven sinds ze op de markt kwamen.
"De evolutie van de houten zwembaden situeert zich eerder op het vlak van elementen zoals boordafwerking, filters enzovoort, dan op dat van de plaatsing", vertelt Frederic Masure, productverantwoordelijke bij wood-line.
Concreet vereist een houten zwembad één tot twee dagen montage door vakmensen en een dag meer voor doe-het-zelvers.
"Iedereen die iet of wat handig is, kan deze klus aan. Het volstaat de instructies goed te volgen, een beetje zoals bij een meubelpakket van Ikea."

 

Welk hout?

De structuur bestaat meestal uit Rood Noords Grenen of grove den, houtsoorten die een goede weerstand en duurzaamheid bieden. Ze worden behandeld, wat hen een insecten- en schimmelwerende bescherming biedt van 15 jaar.
Je vindt ook zwembaden in andere- voor het grootste deel tropische - houtsoorten, zoals yellow balau (uit Zuid-Oost Azië, gelijkt op teak maar is nog harder; ook bangkirai hoort tot de groep yellow balau). Ook iroko (Afrika) is op dit ogenblik vrij populair. Maar tropisch hout wordt vooral gebruikt voor de zwembadranden en de ligstroken. Niet alleen om hun mooie kleuren maar vooral omdat ze van nature uit onrotbaar zijn.

"Je kan best dikke planken kiezen voor de zwembadranden. Die zijn niet alleen mooi, maar ook stevig. De mensen lopen immers over de zwembadrand en stoten er zich van af. Het hout moet ook bestand zijn tegen het chloorhoudend zwembadwater", aldus nog Masure.

 

Enkele Voorzorgen

Hout is gevoelig voor grote temperatuurschommelingen. Je moet dus een aantal voorzorgsmaatregelen nemen.

Je mag het pakket niet in volle zon of onder een zwart zeil stockeren. Het hout zou kunnen kromtrekken, wat de montage zal bemoeilijken. Wanneer elementen door een slechte stockering zijn kromgetrokken of gebarsten, vervalt trouwens de garantie.
Je kiest best een goed verluchte plaats, beschut tegen zon en regen.

Doe niet te lang over de montage, zeker niet bij grote hitte waarbij het hout aan de zon wordt blootgesteld. Vakmensen raden aan de structuur binnen de 24 uur na ontvangst uit te pakken en op te zetten. Indien dat niet kan, stockeer je zeker het tropisch hout voor de zwembadrand op een vlakke ondergrond met een gewicht erbovenop.

 

Montage

Het pakket wordt geleverd met alle onderdelen en accessoires die nodig zijn om de structuur, de filterinstallatie en het buizenwerk te assembleren.

Installeer het zwembad niet onder een boom, anders heb je veel onderhoud door de vallende bladeren en ook meer last van insecten.

Kies een plaats met zoveel mogelijk zonneschijn. Die zal niet alleen het water maar ook het hout aangenaam verwarmen.

Denk goed na over de plaats waar het zwembad, de skimmer (een toestel dat het water aan het oppervlak aanzuigt om het te zuiveren) en de ladder - als die er is - zullen komen. Deze laatste mag zich nooit voor de skimmer bevinden of er in de weg van staan. Bij een langgerekt zwembad raadt men aan de skimmer tegenover de overheersende windrichting (meestal zuidwest) te plaatsen.

We bespreken hier verder een standaard montage. Afhankelijk van het type zwembad, de vorm en de gebruikte houtsoort kan de plaatsing bij jou thuis daar wel wat van afwijken.

Voorbereiding van het terrein

De eerste stap is het uitgraven van de grond op de plaats waar het zwembad komt. Bij bovengrondse zwembaden kan je deze stap uiteraard overslaan.

Het zwembad moet hoe dan ook op een hard, effen en onvervormbaar oppervlak worden geplaatst. Het terrein moet dus worden ontdaan van planten, struiken en andere oneffenheden.

Het is aan te bevelen een mooi vlakke, gewapende betonplaat van zo’n 15 cm dikte te (laten) gieten over het ganse oppervlak. Je kan ook kiezen voor een laag gestabiliseerd zand. Bij twijfel vraag je raad aan je zwembadleverancier.

Voor een langwerpig bovengronds zwembad van meer dan 60 cm hoogte, is het aangewezen houten schoren of metalen balken te plaatsen die je in het beton bevestigt.

 

Plaats de wandbalken

Zoals dat het geval is bij houten huizen, wordt de balkenstructuur in de fabriek op de millimeter na berekend. Je hoeft alleen nog de richtlijnen te volgen om ze mooi in elkaar te passen.

Ontvouw de liner (de kunststoffolie die in het zwembad komt) in volle zon zodat hij warm en makkelijker handelbaar wordt. Je kan hem ook al op voorhand in zijn kartonnen doos in een verwarmde ruimte leggen.

De wandbalken (of -planken) zijn voorzien van tand en groef en aan de uiteinden ingekeept zodat ze vlot in elkaar klikken en een stevige verbinding verzekeren.

Opdat er bovenaan de wand geen hoogteverschil zou ontstaan, is het belangrijk alle balken van bij het begin helemaal in elkaar te passen en te controleren of ze loodrecht liggen.

Volg nauwkeurig, rij per rij, de instructies voor de montage van de balken.

Gewoonlijk begint men met de montage van de wand waar de skimmer zal komen.

Plaats de skimmer (1e fase)

De skimmer wordt in een wand van het zwembad geplaatst en moet een maximum aan onzuiverheden van het wateroppervlak verwijderen.

Plaats de skimmer in de uitsparing die hiervoor voorzien is en schroef hem aan de buitenkant van het zwembad vast.

Kleef met sterke lijm de stijve rubberen dichting op de skimmer en zorg dat de gaten netjes op een rij staan. De lijm dient om de dichting op zijn plaats te houden tot de definitieve bevestiging van de skimmer, maar heeft op zich geen afdichtingsfunctie (deze methode wordt veel gebruikt, maar niet alle zwembadinstallateurs gaan op dezelfde manier tewerk).

 

Plaats het vilt

Het bodem- en wandvilt is een 'non-woven'-materiaal, gelijkend op het geotextiel dat bijvoorbeeld bij draineringen wordt gebruikt. Het heeft een bacteriën- en schimmelwerende behandeling ondergaan en wordt geplaatst tegen de wand (tussen de liner en het hout) en op de bodem. Het vilt moet de liner beschermen.

Het bodemvilt moet zonder plooien binnenin het zwembad worden geplaatst. Indien het uit verschillende delen bestaat, leg je best geen lagen op elkaar, maar plaats je ze boord tegen boord, zodat er geen extra-dikke strook in de liner ontstaat. Snij de overtollige stukken weg.

Wandvilt wordt gewoonlijk in één stuk geplaatst over de ganse omtrek van het zwembad. Je moet het aflijnen op de bovenrand van de wanden en het vasthouden tot de rails van de liner geplaatst zijn. Die worden tegen het vilt geplaatst.

Je moet uiteraard het vilt rond de skimmer en de spuitmond wegknippen.

In geen geval mag het vilt tussen de dichting en de liner komen.

 

Plaats de rails

De rails of bevestigingsprofielen van de liner zijn driehoekig en moeten met hun groef naar boven geplaatst worden.

De bovenkant van de rails moet worden afgelijnd op de bovenkant van de wand.

De rails moeten om de 25 cm met schroeven bevestigd worden.

Zaag met een metaalzaag de uiteinden af, er wel over wakend dat ze perfect aansluiten, want het water zal vooral op de hoeken drukken.

 

Plaats de consoles voor de zwembadrand

Driehoekige consoles (steunstukken), waarop de zwembadrand zal rusten, worden loodrecht op de wand bevestigd (met schroeven langs de binnenzijde). De bovenkant van deze steunen moet op gelijke hoogte komen met de bovenkant van de wand.

Verdeel de steunen evenredig over elke zijde van het zwembad.

 

Plaats de spuitmond (1e fase)

De spuitmond wordt in het bovenste gedeelte van een wand ingebouwd en dient om het water opnieuw in het zwembad te spuiten, nadat het door het filtersysteem is gegaan.

Het klassieke schema is: aanzuiging door de skimmer, passage door de filterinstallatie en retour via de spuitmond.

Bevestig de bijgeleverde dichting met lijm.

Breng de draadstang in de daartoe voorziene opening in het zwembad en schroef de moer aan de buitenzijde vast. Span goed aan, er wel voor zorgend dat de buis juist in het midden van de opening past. Omdat de diameter van de opening zeer nipt is, kan het gebeuren dat je wat moeilijkheden ondervindt om de buis er volledig in te krijgen.

 

Bevestiging van de steunbalken

Bij sommige zwembaden worden langs de buitenkant nog een aantal verticale steunbalken geplaatst om de wanden te verstevigen. Ze verdelen de druk van het water.

De steunbalken worden op de juiste maat afgezaagd en op elke wandbalk vastgeschroefd.

Ze worden evenredig over de ganse omtrek verdeeld.

Plaats de liner

De liner is het meest zichtbare onderdeel van het zwembad. De plaatsing moet dus heel verzorgd gebeuren. Als je plooien maakt, moet je er niet op hopen dat ze zichzelf mettertijd glad zullen strijken. Het uiteindelijke resultaat hangt dus vooral van deze fase af.

Controleer wat de boven- en wat de onderkant (water- en houtkant) van de folie is. De zichtbare naden moeten zich aan de houtkant bevinden.

De liner heeft een strip die over zijn omtrek gelast is. Deze soepele strip moet in de rails van de liner worden bevestigd. Hij zorgt ervoor dat de liner mooi op zijn plaats blijft.

 

Vouw de liner binnen het zwembad open. Begin eerst met de hoeken te bevestigen.

Een liner lijkt altijd wat te klein bij de montage. Het is het gewicht van het water dat hem volledig zal opspannen. Geen reden tot paniek dus als je daar niet meteen in slaagt.

Zodra de liner over de ganse omtrek is aangebracht, vul je het zwembad met maximaal 2 cm water. Trek je schoenen uit en duw met je voeten of een rubberen aftrekker de plooien van het midden naar de wanden toe glad. Dit moet gebeuren met weinig water in het bad, daarna is het te laat, omdat de plooien zich gaan vastzetten onder het gewicht van het water.

 

Plaats de zwembadrand

De zwembadrand is een belangrijk afwerkingselement. Het gaat om het meest zichtbare en meest gebruikte deel rondom het zwembad.

De zwembadrand moet ongeveer 2 cm boven de binnenzijde van het zwembad uitsteken.

Schroef geen planken vast zolang ze niet allemaal uitgelegd en gepositioneerd zijn.

Wanneer alle stukken perfect op hun plaats liggen, boor je voorlopige gaten. Vervolgens boor je met een grotere boor een tweede maal, zij het minder diep, om de houten doppen in te brengen die de schroeven verbergen. Ten slotte kan je met aangepaste schroeven overgaan tot het bevestigen van de planken.

 

Vul het bad

Vooraleer de skimmer en de spuitmond definitief te bevestigen, moet je het zwembad vullen om de liner op te spannen.

Stop met het vullen wanneer het waterpeil net onder het eerste vaste stuk komt dat het water op zijn weg zal tegenkomen (dat kan een spot zijn, de spuitmond enzovoort).

 

Plaats de spuitmond (2e fase)

De liner moet geklemd worden tussen twee zwarte dichtingen waarvan er zich één reeds bevindt aan de spuitmond achter de liner.

Vooraleer verder te gaan, controleer je of het waterpeil de onderste rand van de spuitmond heeft bereikt.

Verwijder de beschermingsfilm van de zelfklevende dichting en bevestig deze op de flens van de spuitmond.

Duid de bevestigingsgaten van de schroeven van de spuitmond onder de liner aan en bevestig de flens met behulp van de daarvoor geleverde schroeven.

Snij de opening van de spuitmond met een cutter in de liner uit.

Nu kan je het kogelscharnier (een kleine bol met opening die toelaat de terugvloeiing van het water te richten) op de spuitmond bevestigen. Span slechts met de hand aan. De waterdichtheid wordt niet gegarandeerd door deze stukken maar door de dichtingen.

 

Plaats de skimmer (2e fase)

De liner moet ook hier geklemd worden tussen twee vaste dichtingen, waarvan één reeds aan de skimmer, achter de liner, werd bevestigd.

Duid de schroefgaten van de skimmer doorheen de liner aan.

Kleef met twee of drie punten sterke lijm de tweede stijve dichting op de flens en zorg ervoor dat de schroefgaten samenvallen.

Ten slotte schroef je de flens vast zodra het water de onderste rand van de skimmer heeft bereikt.

Schroef goed aan zodat de waterdichtheid perfect is.

Snij met behulp van een cutter de opening van de skimmer in de liner.

 

Ladders en verstevigingskits

Sommige zwembaden zijn uitgerust met ladders in roestvrij staal of in hout en een verstevigingskit (voor langwerpige zwembaden). Dit is het aangewezen moment om ze te plaatsen volgens de richtlijnen van de fabrikant.

 

Installeer de filters

De filters moeten op een minimale veiligheidsafstand van 3,5 m van het zwembad geplaatst worden, volgens de norm die geldt voor elke stroomtoevoer van 220-230 V in de nabijheid van een watervlak. Je kan de filterinstallatie ook binnen deze omtrek plaatsen, op voorwaarde dat de filtergroep zich in een gesloten ruimte bevindt.

Alle klassieke filtersystemen voor zwembaden kunnen gebruikt worden. Volg gewoon de gebruiksaanwijzing van het systeem dat je gekozen hebt.

Wat te doen buiten het seizoen?

Eens de zomer voorbij kan je je zwembad niet meer gebruiken tot de volgende zomer (of met wat geluk, het einde van de lente). Intussen moet je een aantal regels in acht nemen om ervoor te zorgen dat het water probleemloos de winter doorkomt.

. Wacht tot de temperatuur van het zwembadwater gedaald is tot 15 °C.
. Laat het waterpeil zakken tot onder de skimmer.
. Purgeer de buizen van je filterinstallatie en de filter zelf.
. Sluit de kraan van de filterinstallatie.
. Behandel het water met chloor (chloorpoeder oplossen in een gieter en over de ganse oppervlakte van  het zwembad verspreiden).
. Je vindt in de handel ook producten die je voor de winter in het water kan gieten en die de kwaliteit daarvan op peil moeten houden.
. Als er kans op vorst is, verwijder dan de pomp.
. Overdek het zwembad met een zeil.
. Wanneer je het zwembad weer in gebruik neemt, moet je de pH weer in evenwicht brengen op 7,2 en opnieuw overgaan tot een fikse chloorbehandeling.

 

Besluit

Houten zwembaden zijn redelijk van prijs, makkelijk te plaatsen en mooi. Een aanrader voor de liefhebbers.

Virginie Stassen

 

Een beetje Onderhoud

Het zwembadwater moet behandeld en gefilterd worden zoals in eender welk ander zwembad, zodat het proper en bacterievrij blijft.

Hout is een natuurlijk materiaal en zal altijd een beetje werken. Kleine barstjes zijn dus mogelijk. Ook kleurveranderingen zijn normaal maar die kunnen min of meer opgevangen worden door het hout te voeden met een specifieke olie of een gepigmenteerde beits.

 

Veel variatie in de prijzen

Houten zwembaden hebben de naam goedkoop te zijn. Toch bestaat er een groot prijsverschil. Zo vind je reeds volledige pakketten voor 2.000 euro btw inbegrepen. De meest luxueuze, zowel wat de houtsoort als de vorm betreft, kosten 20.000 euro en soms zelfs meer. Reken op ongeveer 7.000 tot 8.000 euro voor een zwembad met ’standaardmaten’ van 8 x 4 m.
De diepte van de zwembaden varieert van 1,20 m tot 1,40 m.

 

Wat heb je nodig?

. Zware hamer;
. Klos om het hout te beschermen als je erop slaat;
. Kruisschroevendraaier;
. Waterpas;
. Elektrische boorschroefmachine;
. Metaalzaag;
. Cutter;
. Vouwmeter;
. Rubberen aftrekker;
. Kleefband, neutraal van kleur;
. Schuurpapier.