Laat de lucht circuleren

Een woning isoleren en de luchtdichtheid ervan bevorderen is belangrijk maar ook ventilatie moet aan bod komen. Die zorgt voor het afvoeren van vocht, geuren en vervuilende stoffen die afkomstig zijn van de bewoners, het gebouw en de systemen.

Het principe van de basisventilatie is dat de vervuilde lucht van de woning uit de vochtige ruimtes (keuken, badkamer, wc en wasplaats) wordt afgevoerd en nieuwe lucht via de zogeheten droge ruimtes (slaapkamers, woonkamers enz.) wordt aangevoerd.

Luchtverplaatsing

Naast de ingewikkelde normen om de ventilatie van een woning te berekenen, kunt u met enkele eenvoudige regels voor een efficiënte ventilatie zorgen.

Luchtstroom

De luchtstroom moet zich anders verplaatsen in ruimtes waar onaangename geuren hangen of die een hoge luchtvochtigheid hebben (wc, keuken, badkamer, wasplaats) dan in leef- en slaapruimtes.

Gescheiden luchtstromen

Dat is de beste optie als de woning meer dan twee leefruimtes heeft want de debietverschillen tussen deze twee ruimtes en de keuken of de badkamer zijn te groot.

Luchtdebiet

Het debiet hangt af van hoe vaak en hoeveel lucht in elke kamer moet worden ververst.

Voor een keuken: tussen 10 en 15 maal/uur.

Voor wc's en wasplaatsen: tussen 6 en 15 maal/uur.

Mechanisch ondersteunde natuurlijke ventilatie 

Het uitbouwen van een efficiënte ventilatie in een woning is afhankelijk van de configuratie van de woning zelf en van de investering die men wil doen.

De verse lucht stroomt de woning binnen via toevoerroosters in de ramen van de leef- en de slaapruimtes en stroomt vervolgens onder de deuren door naar de andere ruimtes in het huis.

Aangezien er geen ventilatoren aan te pas komen, zijn natuurlijke ventilatiesystemen geruisloos want het zijn 'luchtstromen'.

Om te vermijden dat geluid van buiten door de ventilatie naar binnen komt, kunt u geluidswerende toevoerroosters plaatsen.

Deze natuurlijke ventilatietechniek heeft wel zijn beperkingen: de vervuilde of onwelriekende lucht wordt immers alleen afgevoerd door de natuurlijke luchtstroom.

In moeilijke ruimtes zoals de keuken of de badkamer, is een mechanisch ventilatiesysteem noodzakelijk.

Hoe ontstaat warmteverlies?

Een goede isolatie moet altijd samengaan met een goede ventilatie. Als u het huis volledig afsluit door het grondig te isoleren dan mag u zeker niet vergeten alle oorzaken weg te nemen waardoor vocht kan ontstaan. Het kan gaan om natuurlijke of mechanische ventilatie, uw huis mag immers geen aquarium worden. Meer informatie vindt u in de bricofiche 'Ventilatie en luchtafvoer'. Een goed geïsoleerde woning veroudert minder snel en vereist minder onderhoudswerken. Isolatie in combinatie met een goede ventilatie neemt de mogelijke oorzaken van condensatie weg waardoor heel wat problemen, niet alleen aan het schilderwerk maar ook aan het houten schrijnwerk kunnen worden voorkomen.

Verbrandingslucht

De luchtaanvoer van verbrandingstoestellen die zich in de woning bevinden, mag niet worden verward met de ventilatie die in de reglementering is bepaald en die via specifieke luchttoevoerkanalen moet gebeuren.

Afzuigkanalen:

moeten zo kort mogelijk zijn om zoveel mogelijk voordeel te halen uit het convectie-effect.

Extractoren:

in de keuken en de badkamer zuigen ze de lucht aan uit de omliggende kamers.

Opgelet voor CO

Zorg voor een goede ventilatie in badkamers en keukens met een gasverwarmde boiler: verseluchttoevoer van minstens 150 cm³.

Als dat niet het geval is, als het toestel niet op een schoorsteen is aangesloten of als de rook niet correct wordt afgevoerd, dan kan het toestel koolstofmonoxide produceren (CO). Koolstofmonoxide is een reukloos, kleurloos en smaakloos gas dat bij inademing dodelijk kan zijn.

Onthoud wat de eerste symptomen zijn van koolmonoxidevergiftiging (hoofdpijn, misselijkheid… ).

Elk jaar doen zich verschillende ongevallen voor. Wees dus heel voorzichtig en zorg ervoor dat uw boiler correct is aangesloten.

Sluit dat soort ventilatieopeningen niet af om te isoleren. Te veel isoleren kan dodelijk zijn!

Wat kan de oorzaak zijn van CO-vergifting?