Vóór het gebruik

 • Ik ben zeker van de diagnose : ik ken de aanleiding en de te behandelen oorzaak (indien nodig vraag ik het advies van een expert)
 • Ik geef de voorkeur aan alternatieve technieken, zonder een beroep te doen op chemische producten, zoals mechanische of biologische methodes.
 • Ik koop enkel het pesticide dat aan mijn situatie is aangepast in een gepaste hoeveelheid. Ik doe indien nodig een beroep op de adviseurs (of een call center) die in de winkel beschikbaar zijn.
 • Ik neem de tijd om het etiket te lezen en te begrijpen (indien nodig vraag ik het advies en de aanwijzingen van een expert).
 • Ik zorg voor een gepast hulpmiddel (sproeier) dat goed is afgesteld en in goede staat van werking verkeerd.

Tijdens het gebruik

 • Ik gebruik de dosis die op het etiket voor mijn gewas wordt aanbevolen, niet meer.
 • Ik sproei niet langs waterlopen, op verharde grondoppervlakken (wandtegels, klinkers, grind, dolomiet) die met de riolering in verbinding staan en ik eerbiedig verplichte bufferzones.
 • Ik neem de veiligheid in acht: ik draag gepaste kledij en handschoenen of de aanbevolen beschermingsuitrusting.
 • Ik rook, drink of eet niet tijdens het gebruik van de pesticiden.
 • Ik zorg ervoor dat de weersomstandigheden goed zijn : niet te warm, niet te droog, niet te veel wind en geen dreigende regenbuien wanneer de pesticiden buiten worden gebruikt.
 • Ik zorg ervoor geen pesticiden te gebruiken in het bijzijn van andere personen, in het bijzonder kinderen, vooral wanneer de pesticiden binnen worden gebruikt.

Na het gebruik

 • Ik was zorgvuldig mijn handen en reinig de beschermingsuitrusting, vooral de handschoenen.
 • Ik eerbiedig de wachttijd die op het etiket is vermeld. Ik let op kinderen en huisdieren. In de moestuin eerbiedig ik de wachttijd voor de oogst.
 • Ik zorg ervoor de oppervlakken te reinigen of goed te luchten wanneer de pesticiden binnen werden gebruikt.
 • Ik bewaar de pesticiden in hun originele verpakking in een droog, verlucht lokaal, en beschermd tegen de hitte, ver van voedingswaren en buiten het bereik van kinderen.
 • Ik breng de niet-gebruikte resten van de producten en de lege verpakkingen naar het containerpark of naar een inzamelpunt voor gevaarlijk chemisch afval. Ik gooi ze niet