Tuinmagazine 2016 - Ontdek het hier of vraag je exemplaar in je dichtstbijzijnde Brico-winkel!
Sluiten

Het gazon

Gazonzaad bestaat uit een mengsel van verschillende grassoorten. De graszaadmengsels zijn afgestemd op verschillende toepassingen:

 • sport en spel, 30 g zaad per m² nodig;
 • siergazon, 40 g zaad per m² nodig.

Sommige gazonzaden zijn sterker en geschikt voor droge grond, schaduwrijke plaatsen of om beschadigd gazon te herstellen.

 • Het gazon

  Download de PDF
 • De grond voorbereiden en zaaien

  Onkruid

  Als het terrein overwoekerd is door onkruid, maai het onkruid dan eerst af.
  Gebruik vervolgens een onkruidverdelger met systemische werking. Die zal ook de wortels van het onkruid vernietigen.
  Gebruik de onkruidverdelger drie weken na elkaar (één behandeling per week) om ook het onkruid dat opnieuw groeit te verdelgen. Respecteer de voorgeschreven dosering, te veel onkruidverdelger gebruiken zal het proces niet versnellen maar wel de grond vervullen. Lees de gebruiksaanwijzing van de onkruidverdelger, bij sommige producten kan al na drie weken worden geplant.

  De grond bewerken en zaaien

  Het gazon onderhouden

  Werk de grond om met een spade of, voor grotere oppervlakken, met een motorfrees.

  Voeg meteen ook de nodige grondverbeteraars toe zoals kalk en zand in geval van kleiachtige bodem. Voeg mest en teelaarde toe bij zanderige grond. In de bricofiche 'De moestuin' vindt u meer informatie over de bodemsoorten. Breng ook startbemesting aan die rijk is aan fosfor en kalium. Verkruimel de aarde met een spitvork of met een motorfrees.

  Bewerk de grond met een hark tot een vlak, gelijkmatig oppervlak. Verwijder overblijvende wortels en ander afval zoals hout, stenen …

  De grond is losgemaakt, nu kunt u de plaatsen waar het gazon moet worden gezaaid voorbereiden, rekening houdend met de borders en de perken. Zet de borders en de perken uit met paaltjes en koord.

  Zaai breedwerpig met de hand in twee gekruiste bewegingen of gebruik een strooiapparaat op wielen.

  Strooi meer zaad langs de randen van het gazon maar vermijd dat er zaad in de bloemperken terechtkomt.

  Hark de grond voorzichtig om de zaadjes in de aarde te werken. Gebruik daarvoor een bladhark of een hark maar duw die niet te diep in de grond.

  Bedek met een laagje teelaarde van 1 tot 2 cm.

  Rol vlak met de tuinrol en besproei met een fijne regenstraal.

  Bewaar altijd wat gazonzaad om als dat nodig is bij te zaaien.

  Kiemproces

  Houd de aarde vochtig door dagelijks te besproeien zolang het kiemproces duurt. Loop niet op het grasveld. Als u een hond hebt, sluit de zone af om te vermijden dat de zaden of de jonge grassprietjes beschadigd raken.

  Rol het gazon als het gras 5 tot 6 cm hoog is (na 4 tot 6 weken).
  Rol niet onmiddellijk na een regenbui of na een sproeibeurt, de natte aarde zou aan de rol kleven en de jonge grassprietjes lostrekken.
  De aarde moet vochtig zijn maar mag niet kleven.

  Sproeien na het zaaien en om het gazon te onderhouden

  The veel water is ook niet optimaal, gebruik sproeisysteem dat het water gelijkmatig veerdeelt. Er zijn 5 tot 10 liter water per m² nodig om het gazon volledig te sproeien (20 minuten met een sproeier).
  Het is beter enkele keren overvloedig te sproeiren dan vaak in kleine hoeveelheden.

  veelvuldig sproeien verhindert dat de wortels zich in de diepte ontwikkelen om vocht te zoeken met als resultaat dat het gazon heel gevoelig is voor droogte. Sproei het gazon overvloedig's avonds of's nachts.

  In de meeste gevallen volstaat een rijkelijke sproeibeurt per week.

  Sproeitechniek:

  • manueel: kies voor een regenstraal
  • automatisch: er bestaan tal van automatische sproeisystemen, sommige zijn ook programmeerbaar tijdens uw afwezigheid. Kies een model dat aan de oppervlakte van uw grond is aangepast.

  Verplaats bij grote oppervlakken de sproeier om de 20 minuten.

  Eerste maaibeurt

  Maai het gras als het 10 cm hoog is met een grasmaaier waarvan de messen goed zijn geslepen. Rol het gazon onmiddellijk na het maaien.

  Onderhoud van het gazon

  Maaifrequentie

  De maaifrequentie is sterk afhankelijk van het bodemtype, het seizoen, de droogte.
  Reken op één maaibeurt per week in de lente en in de herfst en één keer om de twee weken tijdens de zomer.
  Als het gazon niet als speelterrein voor kinderen wordt gebruikt, dan kunt u een zaadmengsel kiezen dat minder snel groeit en dus minder moet worden gemaaid.

  Opmerkingen:

  • Maai kort in het voorjaar.
  • Maai iets minder kort als het warm is.
  • Stel bij de laatste maaibeurt van de herfst de grasmaaier in op 6 of 7 cm, zo worden ook alle dode bladeren meegenomen (te gebruiken voor uw compost).

  U kunt daarbij ook gebruik maken van een bladzuiger/-blazer.

  De ideale maaihoogte voor een sportgazon is 4 tot 5 cm (als er kinderen zijn).
  Afwerken kan gebeuren met een kantenmaaier. Daarmee kunt u ook moeilijke plaatsen bereiken.

  Een grasmaaier kiezen

  De keuze van de grasmaaier en de maaibreedte wordt bepaald door de grootte van het te maaien grasveld.
  Andere factoren die meespelen zijn de eventuele hellingsgraad van het gazon of de aanwezigheid van obstakels waardoor het gebruik van een benzinemaaier gemakkelijker is dan een elektrische maaier waaraan een kabel hangt (vastraken rond bomen of struiken, kabel doorsnijden …).
  Kies voor een model met een chassis in aluminium of in abs, die zijn lichter dan staal.

  Hoe groter uw oppervlakte, hoe groter de maaibreedte moet zijn.

  Er bestaan ook grasmaaiers met mulching.
  Het maaisel wordt in fijne deeltjes gehakt en vervlgens uitgestrooid.
  Let wel, mulching mag alleen worden toegepast als het gazon frequent wordt gemaaid en jaarlijks wordt geverticuteerd waardoor het wordt verlucht en gereinigd.

  Grasmaaisel opvangen:

  Voor een mooi gazon van goede kwaliteit moet het afgemaaide gras altijd worden opgevangen. De meeste grasmaaiers zijn uitgerust met een efficiënte opvangbak. Maak hem tijdens het maaien regelmatig leeg om te vermijden dat hoopjes gras samenklitten in de carter van de grasmaaier en vervolgens op het versgemaaide gazon terechtkomen. Een bladhark is onmisbaar om het werk af te maken. Parasieten zoals mossen en zwammen, zonder nog over onkruid te spreken, zitten daar net op te wachten!

  Onkruid bestrijden

  Ook als u het gebruik van onkruidverdelgers zo vaak mogelijk vermijdt, zijn ze soms noodzakelijk in het bestrijden van onkruid en mossen.

  Houd rekening met de volgende tips:

  • Respecteer nauwgezet de opgegeven dosering.
  • Behandel het gazon alleen tijdens het groeiseizoen (vanaf april).
  • Behandel het gazon niet als het regent.
  • Gebruik het maaisel niet voor compost.
  • Draag handschoenen en een masker.
  • Laat geen kinderen op het gazon spelen tijdens de behandeling en de week erna.

  Verticuteren

  Waarom verticuteren?

  Door te verticuteren wordt het mos en alle maaiafval dat zich op de grond tussen de grassprietjes bevindt, verwijderd. Ook wordt bij het verticuteren de vervilte bovenlaag omgewerkt waardoor de aarde verlucht en de bevloeiing en afwatering van de grond verbetert.

  De messen van de verticuteerder snijden ook door de graswortels waardoor die zich vermenigvuldigen en sterker worden bij het hernemen van de groei.

  Ook sommige selectieve onkruidverdelgers voor gazons vernietigen onkruid en mos. Maar hun werking is veel beperkter dan de effecten van een verticuteerder.

  Verticuteren moet gebeuren in de herfst of in de lente, voor het hernemen van de groei, eind maart en vooraleer het gazon bij te zaaien of te bemesten.

  Gereedschap:

  • Een manuele verticuteerder is weinig doeltreffend, hij is moeilijk te gebruiken, heel vermoeiend en het resultaat is onregelmatig. Alleen een optie voor heel kleine gazons.
  • Een verticuteerder met een elektrische of een benzinemotor is even gemakkelijk in gebruik als een grasmaaier. Koop bij het aanschaffen van de machine ook een stel vervangmessen want de messen verslijten snel en moeten minstens na 2 of 3 seizoenen worden geslepen.

  Hoe verticuteren:

  • Maai het gras kort.
  • Het gazon mag niet te vochtig zijn om te vermijden dat al het gras tegelijk wordt uitgetrokken. Als het te droog is, raken de machine en de messen beschadigd.
  • Stel de hoogte van de messen in op 3 mm en probeer. Als de machine moeite heeft, verminder de diepte.
  • Voor een goed resultaat moet het gazon in de lengte en in de breedte worden geverticuteerd.

  De grond verbeteren en inzaaien

  Nadat alle verticuteerafval uit het gazon is verwijderd (gebruik bij voorkeur een verticuteerder met een opvangbak), moeten voedingsstoffen en zaden op het gazon worden gebracht die nodig zijn voor het herstel van de beschadigde zones.

  Verdeel het gazonzaad met de hand en schenk vooral aandacht aan sterk beschadigde zones of zones waar het gras minder goed groeit (onder bomen, randen van perken …).

  Verdeel op dezelfde manier op deze plaatsen een laag teelaarde van 1 cm.

  Rol vlak met de tuinrol en besproei overvloedig met een fijne regenstraal.

  Opmerking:

  Door te verticuteren is het onkruid niet verwijderd. Behandel 1 maand voor het verticuteren in de herfst.

  Onkruid verdelgen en bemesten

  Mossen:

  Factoren die mosvorming in de hand werken zijn:

  • te kort maaien;
  • een te arme grond (nood aan meststoffen en toevoeging van teelaarde in het voorjaar);
  • gebrek aan zon of licht;
  • nood aan verticuteren.

  U kunt aan al deze punten werken voor u een mosbestrijdend product gebruikt.

  • Vernietig het mos
   IJzersulfaat strooien (20 g/m²) is de eenvoudigste manier. In de handel is ijzersulfaat ook in vloeibare vorm verkrijgbaar. Zo kan het gemakkelijk met een gieter die is uitgerust met een onkruidsproeier worden verspreid maar wees voorzichtig want ijzersulfaat maakt vlekken op tegels en stenen. Er bestaan ook producten op basis van andere actieve stoffen die geen vlekken maken op stenen en ook meststoffen waarin een antimosproduct is verwerkt.

  • Voorkom vervilting
   Maaiafval en vooral oude verdroogde wortels vormen met de jaren een dikke viltlaag die een nadelige invloed heeft op de verluchting van de grond en de voedseltoevoer van het gazon. Het is aanbevolen te verticuteren in de herfst en in de lente wanneer het gazon in zijn actieve groeifase zit.
  • Verlucht oude gazons
   Als uw gazon oud is en vooral als de grond zwaar is en vaak wordt belopen, bewerk het gazon met een mechanische gazonverluchter om het indringen van lucht en water te bevorderen.

  Meststoffen:

  Bemest het gazon 2 tot 3 keer per jaar.
  In de handel vindt u samengestelde meststoffen (stikstof N, fosfor P en kalium K) die speciaal voor gazons zijn ontwikkeld. Gebruik de meststoffen in de door de fabrikant op de verpakking aangegeven dosering en periodes.

  Kies een meststof die beantwoordt aan de beoogde werking:

  • meststoffen met een directe werking geven snel hun stikstof af:
   dat heeft een onmiddellijk effect op de groei en op de kleur van het gras. Ze worden gebruikt om een vermoeid gazon 'tot leven te wekken'.

  • meststoffen met traag vrijkomende stikstof:
   ze geven geleidelijk aan hun stikstof af en de grasplantjes gebruiken ze volgens hun behoeften.
   Ze beperken het risico op verbranding van het gazon, bevorderen een mooie groene kleur en hebben minder kans om door de regen in de bodem te dringen.

  Beproei het gazon overvloedig na het verspreiden van de meststoffen. Mestkorrels die op de blaadjes terechtkomen zijn heel geconcentreerd en kunnen het blad plaatselijk verbranden.
  Door goed te sproeien lossen de korrels op en dringen de voedingsstoffen in de grond.

  Vernielers en ziekten

  Om mollen doeltreffend te bestrijden is vaak heel wat materiaal nodig. Deze middelen blijken niet altijd even efficiënt en deze kleine, op het eerste gezicht onschadelijke dieren kunnen uw gazon op een paar weken tijd totaal vernielen. Trap onmiddellijk alle molshopen plat en zet mollenverjagers in het gazon.

  Schimmelziekten Bestrijdingsmiddelen tegen schimmelziekten zijn te koop in de afdeling fytosanitaire producten van uw tuincenter. Gebruik ze in de aangegeven dosering. Door het gazon regelmatig te onderhouden kunnen schimmelziekten worden vermeden.

  Kalender