image_1
image_1image_2

Water-druk stop' Aquaplan 1 kg

 • Korte droogtijd

Toon specificaties
Productomschrijving
Noodreparatie voor onmiddellijke dichting van alle lekken, zelfs onder hoge druk. Een snel verhardend en expanderend afdichtingmiddel dat onmiddellijk alle scheuren en barsten dicht zelfs onder extreem hoge druk. Dicht onmiddellijk alle actieve waterlekken. Doeltreffende, permanente dichting door de expansieve uitzetting tijdens het drogingproces. Perfecte compatibiliteit op metselwerk en beton. Dicht lekken en hoeken tussen muur- en vloerplaat en verankert bouten of andere voorwerpen.

EAN: 5413466000753

Specificaties
 • Overschilderbaar na
  Ja
 • Aantal lagen
  1
 • Verpakking
  Metalen bus
 • Basis
  Cement
 • Inhoud
  1 kg
 • Dekvermogen
  Afhankelijk van de lekken
 • Kleurenpalet
  Grijs
 • Droogtijd
  Ongeveer 8 uur
 • Kleur
  Grijs
 • Gebruik
  Kelders
 • Toepassing
  Binnen
GHS02
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Ontvlambare vloeistof en damp.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Explosieveilige elektrische / ventilatie- / verlichtings- / ... apparatuur gebruiken. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven