Rubson Super Kelderdichting 10 kg

  • Bestand tegen permanente ondergrondse waterdruk
  • Zelfherstellend: kleine micro-scheurtjes worden opnieuw gedicht bij contact met water
  • duurzaam ondergronds vochtscherm
  • Aan te brengen mer kwast of spatel

Toon specificaties
+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd
Gemakkelijk thuisbezorgd

toegevoegd aan je winkelwagen

Wat zijn de specificaties?

Waterdichte mortel voor de behandeling van doorweekte kelder- en grondmuren Drievoudige bescherming tegen drukkend grondwater : blokkeert vocht, dicht poriën en herstelt scheurtjes. 10 kg.

EAN: 5410091674472

Overschilderbaar na
Ja
Droogtijd
Min. 24u
Kleur
Grijs
Toepassing
Binnen
Gebruik
Keldermuren
Basis
Kristalliserende coating verrijkt met harsen
Verpakking
Plastieken emmer
Dekvermogen
1,5 à 8 kg/m²
Type
Waterdichting product muren en kelder
Inhoud
10 kg
Aantal lagen
2
Kleurenpalet
Grijs
GHS05GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

aanbevolen accessoires