image_1

Rubson bescherming product 'Funderingen' 20 L

 • Voor alle ondergronds materialen
 • Voorkomt waterinfiltratie
 • Voorkomt corrosie

Toon specificaties
Productomschrijving
Bitumineuze coating voor alle ingegraven materialen in cement en cementvezel, hout en metaal zoals kuipen, reservoirs, regenputten, funderingen, tuinpalen in hout, beton of metaal, sokkels van tuinhuisjes, enz.

EAN: 5410091268404

Specificaties
 • Basis
  Bitumen
 • Gebruik
  Voor de bescherming van ingegraven materialen langs de buitenzijde 
 • Toepassing
  Buiten
 • Verpakking
  Metalen bus
 • Inhoud
  20 L
 • Kleurenpalet
  Zwart
 • Kleur
  Zwart
 • Droogtijd
  24u tussen twee lagen, 3 à 4 dagen
 • Overschilderbaar na
  N/a
 • Aantal lagen
  2 à 3
 • Dekvermogen
  0,7 à 1,2l/m²
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Alternatieven