Kelder-epoxy' Aquaplan 1.5 L

  • Zeer doeltreffend

Toon specificaties
+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd

toegevoegd aan je winkelwagen

Gemakkelijk thuisbezorgd

Wat zijn de specificaties?

Een tweecomponenten epoxycoating om keldermuren of andere ondergrondse bakstenen of cementen constructies waterdicht te maken. De term “epoxy” is eigenlijk kort voor “epoxyde”, een bijzondere hars die harder wordt bij het opdrogen. Dit product dient om ondergrondse muren te dichten die onderhevig zijn aan waterdruk. Het dringt diep in de ondergrond en verstevigt de structuur van het materiaal. Het is een heel slijtvast materiaal en is dus ook bruikbaar voor vloeren. Het resultaat is esthetisch en eventueel overschilderbaar.

EAN: 5413466608003

Overschilderbaar na
Ja
Droogtijd
8 uur
Kleur
Gebroken wit
Toepassing
Binnen en buiten
Gebruik
Bakstenen, gecementeerde muren, keldervloeren, geschilderde muren
Basis
Hars
Verpakking
Metalen bus
Dekvermogen
Ongeveer 0,250KG/m² per laag
Type
Waterdichting product muren en kelder
Inhoud
1.5 L
Aantal lagen
2
Kleurenpalet
Wit
GHS07GHS08GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Verdacht van het veroorzaken van genetische schade (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

aanbevolen accessoires