15% korting
image_1

Aquaplan kit waterdichting 'Wall-injector' 5 L

 • Professioneel injectiesysteem tegen opstijgend vocht in muren
 • Radicaal en definitief

Toon specificaties
Productomschrijving
Professioneel injectiesysteem tegen opstijgend vocht. Het gaat over een professionele injectievloeistof die een definitieve behandeling tegen opstijgend vocht garandeert van bovengrondse binnen- en buitenmuren. Het verspreid zich in de volledige dikte van de muur zodat een barrière gevormd wordt tegen opstijgend vocht. Hoog gehalte aan actieve stoffen. Muur blijft ademend zodat vocht kan verdampen. Doeltreffend en permanent. Zowel binnen als buiten te gebruiken.

EAN: 5413466605606

Specificaties
 • Inhoud
  5 L
 • Dekvermogen
  1,5L / lopende meter muur van 10 cm dikte
 • Overschilderbaar na
  Ja
 • Aantal lagen
  2
 • Kleur
  Transparant
 • Kleurenpalet
  Transparant
 • Basis
  Hars
 • Droogtijd
  48 uur
 • Toepassing
  Binnen en buiten
 • Verpakking
  Kartonnen doos
 • Gebruik
  Volsteense muren
 • Bijkomende informatie
  Bevat al het benodigde materiaal
GHS05
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven