image_1
image_1image_2

Aquaplan 'Wall-injector' refill 5 L

Productomschrijving
Een professionele injectievloeistof die een definitieve behandeling tegen opstijgend vocht garandeert van bovengrondse binnen- en buitenmuren. Verspreid zich in de volledige dikte van de muur zodat een barrière gevormd wordt tegen opstijgend vocht. Hoog gehalte aan actieve stoffen. Muur blijft ademend zodat vocht kan verdampen. Doeltreffend en permanent. Zowel binnen als buiten te gebruiken.

EAN: 5413466605507

Specificaties
 • Inhoud
  5 L
 • Dekvermogen
  Ongeveer 1,5L/lopende meter muur van 10 cm dikte
 • Aantal lagen
  2
 • Overschilderbaar na
  Ja
 • Kleurenpalet
  Transparant
 • Kleur
  Transparant
 • Droogtijd
  48 uur
 • Basis
  Hars
 • Toepassing
  Binnen en buiten
 • Verpakking
  Metalen bus
 • Gebruik
  Binnen- en buitenmuren
GHS05
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven