Polyfilla polyester vuller 400 g

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
HoutvullersPolyfilla producten
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
HoutvullersPolyfilla producten
+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze winkels
30 dagen bedenktijd

Wat zijn de specificaties?

Deze polyester plamuur van Polyfilla is geschikt voor het repareren van scheuren, gaatjes en deuken in auto’s, boten e.d. "

EAN: 5410083175215

 • Kleur
  Wit
 • Bijkomende informatie
  Watervast
 • Toepassing
  Uitstekende hechting op hout, metaal, polyester, diverse kunststoffen en steen
 • Droogtijd
  20 min
 • Inhoud
  400 gr
GHS02GHS07GHS08
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Bevat N,N'-ethaan-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecaan-1-amide). Kan een allergische reactie veroorzaken. Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling .
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Koel bewaren. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd
 

Anderen kochten ook