Polyfilla houtvuller sneldrogende 465 gr

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
HoutvullersPolyfilla producten
 • Sneldrogend. Uitstekende hechting.
 • Voor binnengebruik.
 • Vormvast, zakt niet uit. Krimpt niet.
 • Blijvend flexibel, vangt de werking van het hout op.
 • Schroef-, spijker- en boorvast.
 • 2 componenten. Gemakkelijk (1:1) te mengen.
 • Speciaal ontwikkeld voor houtrot. Snel, ijzersterk en duurzaam repareren van houtrotbeschadigingen aan kozijnen, deuren, dorpels, tuinhuisjes enz.

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
HoutvullersPolyfilla producten
Productomschrijving

Snel, ijzersterk en duurzaam repareren van houtrotbeschadigingen aan kozijn, deur, dorpel, tuinhuisje etc.Speciaal ontwikkeld voor houtrot.

EAN: 5410083014361

Specificaties
 • Inhoud
  465 gr
 • Overschilderbaar na
  20 min
 • Kleur
  Gebroken wit
GHS07GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Alternatieven