Polyfilla houtvuller 500 gr

15% korting
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
HoutvullersPolyfilla producten
 • 2 componenten. Gemakkelijk te mengen.
 • Uitstekende hechting.
 • Vormvast, zakt niet uit.
 • Krimpt niet. IJzersterk. Perfect schuurbaar.
 • Schroef-, spijker- en boorvast.
 • Blijvend flexibel, vangt de werking van het hout op.
 • Speciaal ontwikkeld voor houtrot. Voor het ijzersterk en duurzaam repareren van houtrotbeschadigingen aan kozijnen, deuren, dorpels, tuinhuisjes enz.

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
HoutvullersPolyfilla producten
Productomschrijving

IJzersterk en duurzaam repareren van houtrotbeschadigingen aan kozijn, deur, dorpel, tuinhuisje, … Speciaal ontwikkeld voor houtrot.

EAN: 5410083014354

Specificaties
 • Inhoud
  500 gr
 • Droogtijd
  6 u
 • Kleur
  Naturel
GHS07GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Gemakkelijk thuisbezorgd

Alternatieven