Polyfilla houtvuller 'Supersterke' 200 gr

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
HoutvullersPolyfilla producten
 • Sneldrogend
 • Voor binnen- en buitengebruik.
 • 2 componenten. Gemakkelijk (1:1) te mengen.
 • Schroef-, spijker- en boorvast.
 • Voor het supersterk vullen van kleine beschadigingen in (on)geschilderd hout, metaal en polyester. Ideaal voor reparaties met een hoge/zware belasting.

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
HoutvullersPolyfilla producten
+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze winkels
30 dagen bedenktijd

Wat zijn de specificaties?

Voor het supersterk vullen van kleine beschadigingen in (on)geschilderd hout, metaal en polyester.

EAN: 5410083014330

 • Inhoud
  200 gr
 • Overschilderbaar na
  15 min
 • Kleur
  Naturel
GHS02GHS07GHS08
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. Bevat N,N'-ethaan-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecaan-1-amide. Kan een allergische reactie veroorzaken. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling .
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Koel bewaren. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd
 

Anderen kochten ook