image_1

Sencys egalisatiepasta 1kg

 • Voor het egaliseren van alle soorten oppervlakken
 • Zwelt niet, graaft niet
 • Uitstekende hechting
 • Gemakkelijk schuren

Toon specificaties

11,

99

per kg 11,99

Productomschrijving
Sencys egalisatiepasta is een extra fijn egalisatie- en uitvlakmiddel voor binnen, voor een perfecte muur vóór het behangen of schilderen. Breng de pasta in een laag van maximaal 33 mm aan en strijk binnen 30 minuten glad met een spatel. Een tweede laag kan worden aangebracht na ten minste 2 uur. Laten drogen, schuren en opnieuw verven of behangen. Reinig gereedschap met heet water.

EAN: 5411898301165

Specificaties
 • Algemeen

  Binnen/buitengebruik

  i

  Binnen
 • Technische kenmerken

  Substantie

  Vloeistof

  Materiaal van doeloppervlak

  Steenachtig

  Niveau van waterbestendigheid

  i

  Niet waterbestendig
 • Uiterlijke kenmerken

  Kleurfamilie

  Wit

  Kleur

  Wit
GHS02GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Alternatieven