Polyfilla vulmiddel 'Allesvuller' 750 gr

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
AllesvullersPolyfilla producten
 • Krimpt niet
 • Schroef-, spijker- en boorvast

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
AllesvullersPolyfilla producten

Wat zijn de specificaties?

Dit product vult gaten en scheuren in alle ondergronden, zoals pleisterwerk, baksteen, steen en beton.

EAN: 5410083014422

 • Inhoud
  750 gr
 • Overschilderbaar na
  24 u
 • Basis
  Op cementbasis, kunstharsgebonden.
 • Toepassing
  Binnen en buiten
 • Kleur
  Wit
GHS05GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij contact met de ogen: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd
 

Anderen kochten ook