PTB-compaktuna luchtbelvormer 'Micropol clear' 1 L

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
MortelPTB producten
  • Verbetert de verwerkbaarheid
  • Geen hermengen meer

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
MortelPTB producten
+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd

Wat zijn de specificaties?

Deze luchtbelvormer voor mortel en beton veroorzaakt de vorming van micro-luchtbelletjes die de duurzaamheid verbeteren als het bevriest.

EAN: 5411574810011

Kleur
Kleurloos
Inhoud
1 L
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Na het werken met dit product les mains grondig wassen. Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires