Knauf waterafstotende basispleister 'Mixem Basic' 25 kg

15% korting
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
MortelKnauf producten
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
MortelKnauf producten
Productomschrijving

Droge, voorgemengde kalkcementmortel. Het dient als waterafstotende basispleister voor Knauf gevelpleisters en verven en is ideaal op metselwerk van kelders, keukens, garages, fabrieksruimtes, enz.

EAN: 4003950099014

Specificaties
  • Inhoud
    25 kg
  • Toepassing
    Binnen en buiten
GHS05
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

Alternatieven