Knauf voegmortel 25 kg

-15%
+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd

toegevoegd aan je winkelwagen

Knauf voegmortel 25 kg
Knauf voegmortel 25 kg
15% korting
10.198.66
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires

Wat zijn de specificaties?

Voor het voegen van metselwerk. 25 kg. Bestaat in wit en grijs.

EAN: 4006379020812

Bijkomende informatie
Grijs
GHS05GHS07
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.