image_1

Knauf hechtpleister Rotband 25kg

  • Binnenwanden en plafonds
  • Makkelijk aan te brengen
  • Metselwerk

Toon specificaties
Productomschrijving
De hechtpleister Rotband van Knauf is geshicht voor binnenwanden en plafonds. Het is manueel te bewerken in één laag.

Dit zelfklevende pleister is geschikt voor metselwerk in blokken of bakstenen en voor stabiele, droge ondergronden in beton.

EAN: 5413503015047

Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven