Decor voegmortel wit 15 kg

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Gips- en voegpleisterDecor producten
  • Sneldrogend
  • Geen verkleuring
  • Gemakkelijk te verwerken
  • Binnen en buiten toepasbaar
  • Geurloos

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Gips- en voegpleisterDecor producten
+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd

Wat zijn de specificaties?

De Decor Voegmortel is ideaal voor het voegen van siersteenstrips, natuursteen en tegels voor binnen en buiten. Deze is eenvoudig te verwerken en laat geen geuren achter.

EAN: 8712871081515

Overschilderbaar
Ja
Inhoud
15 kg
Toepassing
Voegen
Droogtijd
Ca. 24 uur
Kleur
Wit
Gebruik
Binnen en buiten
GHS05GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid. Gevaar voor ernstig oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires