image_1

TEC7 FoamTack Pro - PU lijmschuim - 12 x aerosol 750ml

 • Eenvoudig in gebruik
 • Krachtige verlijming
 • Lage expansie
 • Voor binnen en buiten

Toon specificaties
Productomschrijving
All season PU schuim met zeer lage na-expansie voor binnen en buiten, toepasbaar van -5°C tot +30°C. De eerste keuze voor alle montages en verlijmingen waar snelheid, kracht en isolerend vermogen belangrijk zijn. Goede hechting op alle bouwmaterialen, met uitstekend thermisch en akoestisch isolatievermogen.

EAN: 5414195011379

Specificaties
 • Algemeen
  Type lijm
  Montagelijm
  Verwerkingseisen
  Verwerkingstemperatuur: omgeving: -5°C / +30°C en product: +5°C / +25°C (ideaal: +20°C). Bus gedurende minstens 30 sec. krachtig schudden. Lijmstrengen aanbrengen op zuivere en stabiele ondergrond. Delen samenvoegen na een tweetal minuten, vóór huidvorming. Ondersteun verticale verlijmingen een tiental minuten indien nodig. Vochtverneveling vóór of na versnelt de reactie en bevordert uniforme celvorming. Vers schuim verwijderen met Tec7 PUR Cleaner en handen reinigen met Powerwipes. Uitgehard schuim verwijderen met Remove ALL. Niet geschikt voor dragende constructie-elementen. Geen hechting op PE, PP en andere plastics met gesloten celstructuur. Belastbaar en afwerkbaar na 60 minuten. Rechtop bewaren en vastklemmen bij transport.
  Binnen/buitengebruik
  Buiten, Binnen
 • Technische kenmerken
  Maximale verwerkingstemperatuur
  30 °C
  Maximale temperatuurbestendigheid
  90 °C
  Minimale Verwerkingstemperatuur
  -5 °C
  catspec_porous_surface_necessary
  Nee
  catspec_soluble
  Nee
  Substantie
  Schuim
  Materiaal van doeloppervlak
  Hout, Muren, Behang, Textiel, Terrazzo, Steenachtig-stuc/pleisterwerk, Steenachtig-natuursteen, Steenachtig-marmer, Steenachtig-beton, Steenachtig-baksteen, Steenachtig, Gestabiliseerd_zandbed, Rubber, Kwarts-composiet, PU-schuim, Papier, Verf, Steenwol, Natuursteen, MDF, Marmer, Leer, Laminaat, Isolatiemateriaal, Gips, Graniet, Glas, Fijn gebroken puin, Golfplaat, Beton, Keramiek, Cementdekvloer, Tapijt, Karton, Bitumen golfplaat, Bitumen, Anti worteldoek, Acryl
  Volume
  0.75 L
  UV-bestendig
  Nee
 • Uiterlijke kenmerken
  Kleurfamilie
  Roze
  Kleur
  Roze
  Werking
  Contact
  Vorm
  Schuim, Can
 • Toepassing
  Toepassing
  Isolatie, Montage, Lijmen, Verlijming
 • Gebruiksgemak
  Flexibel
  Nee
GHS02GHS07GHS08
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Verdacht van het veroorzaken van kanker (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). . Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). bij inademing.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.

Alternatieven