Soudal vulschuim Multipositie 500ml

15% korting
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
IsolatieschuimSoudal producten
 • Hoge isolatiewaarde, thermisch en akoestisch

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
IsolatieschuimSoudal producten
Productomschrijving

Multipositievulschuim op basis van polyurethaan (PU) met uitstekende thermische en akoestische eigenschappen dat warmte, koude, vocht en geluid tegenhoudt. Uitermate geschikt voor het isoleren en opvullen van gaten en holtes, zowel binnen als buiten. Multipositievulschuim heeft een 360° gebruik, waardoor de bus in alle richtingen kan gebruikt worden. Ideaal voor het aanbrengen van isolatieschuim op moeilijk bereikbare plaatsen.

EAN: 5411183000803

Specificaties
 • Algemeen
  Binnen/buitengebruik
  Binnen
 • Technische kenmerken
  Elastisch
  0 mm
  Elastisch
  Ja
  Vuurbestendig
  Nee
 • Gebruiksgemak
  Multipositie
  Ja
  Met schuimpistool
  Nee
 • Accessoires
  Met montagemiddel
  Ja
GHS02GHS07GHS08
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk bij inademing. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Verdacht van het veroorzaken van kanker (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). . Kan schade aan les organes veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). .
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
Gemakkelijk thuisbezorgd

Alternatieven