image_1

Soudal PU-schuim met superhoge opbrengst

 • Hoog rendement manueel PU schuim
 • Hoge opbrengst & lage expansie
 • Kan gebruikt worden in alle richtingen

Toon specificaties
Productomschrijving
De Soudal PU-schuim is uitgerust met het gepatenteerde Click & Fix-systeem. Een kleine 500 ml eenheid levert dezelfde hoeveelheid schuim op als een grote bus die toepassingen in krappe ruimtes mogelijk maakt. Monteren en afdichten van deuren- en raamchassis gaat gemakkelijk. Het opvullen van voegen, muurdoorgangen en holle ruimten Isoleren van panelen, golfplaten en dakpannen e.d. kunnen goed worden aangepakt met de Soudal PU-schuim.

EAN: 5411183067097

Specificaties
 • Algemeen
  Binnen/buitengebruik
  Buiten, Binnen
 • Technische kenmerken
  Elastisch
  0 mm
  Elastisch
  Nee
  Vuurbestendig
  Nee
 • Gebruiksgemak
  Multipositie
  Ja
  Met schuimpistool
  Ja
 • Accessoires
  Met montagemiddel
  Nee
GHS02GHS07GHS08
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk bij inademing. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Verdacht van het veroorzaken van kanker (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). . Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). .
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Achter slot bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

Alternatieven