image_1

Soudal constructielijm PU Construct Extra Fast 310ml

 • Hecht snel
 • Snelle krachtopbouw

Toon specificaties
Productomschrijving
De constructielijm PU Construct Extra Fast 310 ml van Soudal is een eencomponent polyurethaanlijm zonder oplosmiddel. Hij garandeert een uitstekende hechting en hardt snel uit. Snelle krachtopbouw en uitharding. Je kan deze kit zowel binnen als buiten gebruiken want slechte weersomstandigheden deren hem niet. Eenmaal droog is hij overschilderbaar met de meeste verfsystemen.
Tip: druk de oppervlakken tijdens het verlijmen stevig tegen elkaar om de eindkracht te verbeteren.

EAN: 5411183035812

Specificaties
 • Algemeen
  Type lijm
  Montagelijm
  Garantie
  2 jaar
  Binnen/buitengebruik
  Buiten, Binnen
 • Technische kenmerken
  Diepte
  5 cm
  Breedte
  5 cm
  Hoogte
  23 cm
  Maximale verwerkingstemperatuur
  35 °C
  Maximale temperatuurbestendigheid
  100 °C
  Minimale Verwerkingstemperatuur
  5 °C
  catspec_porous_surface_necessary
  Nee
  Productviscositeit
  Dun
  Krimpbaar
  Nee
  catspec_soluble
  Nee
  Materiaal van doeloppervlak
  Alle oppervlaktes
  Volume
  0.31 L
  Kleurvastheid
  Goed
  Droogtijd lijm
  11-60 min
  Niveau van waterbestendigheid
  Spatwaterbestendig
  Vochtwerend
  Ja
  UV-bestendig
  Ja
 • Uiterlijke kenmerken
  Kleurfamilie
  Beige
  Kleur
  Beige
  Vorm
  Flexibel
 • Gebruiksgemak
  Flexibel
  Ja
  Overschilderbaar
  Ja
GHS05GHS07GHS08
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Verdacht van het veroorzaken van kanker (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). .
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

Alternatieven