image_1

Soudal 2 component PU schuim

 • Hoge isolatiewaarde, thermisch en akoestisch
 • Hoge vormstabiliteit
 • Geen krimp of postexpansie

Toon specificaties
Productomschrijving
De Soudal 2 component PU schuim bestaat uit twee componenten snelhardend schuim, dat snijdbaar is na 30 minuten. Het vormt een zeer dicht en stevig schuim en is onafhankelijk van de luchtvochtigheid. De uitstekende vormstabiliteit voor probleemloze plaatsing van ramen en deuren waar beperkte toegang tot vocht is. Het heeft een snel en veilig activatiesysteem en is handig voor de montage van ramen en deuren of het opvullen van holle ruimten. Het afdichten van alle openingen in dakconstructies en aanbrengen van een akoestisch scherm of isolatie in koeltechniek zal makkelijker worden met de 2 component PU schuim van Soudal.

EAN: 5411183003804

Specificaties
 • Algemeen
  Binnen/buitengebruik
  Buiten, Binnen
 • Technische kenmerken
  Elastisch
  0 mm
  Elastisch
  Nee
  Vuurbestendig
  Nee
 • Gebruiksgemak
  Multipositie
  Nee
  Met schuimpistool
  Nee
 • Accessoires
  Met montagemiddel
  Ja
GHS02GHS07GHS08
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Verdacht van het veroorzaken van kanker (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). . Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). .
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.

Alternatieven