Rubson verwijderaar van uitgehard isolatieschuim 80 ml

  • Verwijdert uitgehard PU-schuim
  • Voor zowel 1- als 2- component schuim

Toon specificaties
+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd
Gemakkelijk thuisbezorgd

toegevoegd aan je winkelwagen

Wat zijn de specificaties?

Deze verwijderaar van Rubson is geschikt voor het makkelijk en snel verwijderen van resten uitgehard isolatieschuim op onder andere raam- en deurkozijnen en vloeren.

EAN: 5410091632236

Inhoud
80 ml
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

aanbevolen accessoires