Rubson Isolatie schuim High Volume 500ml + 250ml gratis

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
IsolatieschuimRubson producten
 • Grote uitbreidingscapaciteit
 • Akoestische en thermische isolatie
 • Onveranderlijk na verharding
 • Hoog rendement

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
IsolatieschuimRubson producten
Productomschrijving

Het Rubson Isolatie schuim High Volume 500 ml + 250 ml gratis is een 1-component, hoogwaardig isolatieschuim voor het isoleren, fixeren, dichtmaken, breeuwen en verlijmen van grote scheuren en holtes, zowel binnen als buiten. Het zal voldoen aan uw behoeften voor muren, plafonds, daken, muurhoeken en zelfs voor uw modelbouw maquettes.
Dit gele schuim isoleert tegen kou, hitte en tocht. Het hecht op alle materialen behalve polyethyleen, teflon®, siliconen en natte oppervlakken. Eenmaal droog kan het schuim worden geverfd. Het is zonder problemen bestand tegen temperaturen van -40 tot +100°C. Zorg ervoor dat om het product aan te brengen, je werkt bij temperaturen tussen +5 en +25°C.
Hoewel dit schuim na ongeveer 9 minuten droog aanvoelt, is de volledige uithardingstijd 12 uur. De isolatiewaarde van dit schuim is 0,04 W/mK.

EAN: 5410091631963

Specificaties
 • Algemeen
  Binnen/buitengebruik
  Binnen
 • Technische kenmerken
  Elastisch
  10 mm
  Vuurbestendig
  Nee
 • Gebruiksgemak
  Multipositie
  Nee
  Met schuimpistool
  Nee
 • Accessoires
  Met montagemiddel
  Ja
GHS02GHS07GHS08
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk bij inademing. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Verdacht van het veroorzaken van kanker (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). . Kan schadelijk zijn via de borstvoeding. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). . Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

Alternatieven