image_1

Aquaplan verhoogde Contactlijm Flexifoil 750ml

 • Aanbrengen op 2 zijden
 • Eenvoudig aan te brengen
 • Hecht zich op de meeste ondergronden

Toon specificaties
Productomschrijving
Deze contactlijm FlexiFoil komt goed van pas bij je bouw- of renovatiewerkzaamheden. Het maakt het mogelijk om het FlexiFoil EPDM-membraan zowel verticaal op de dakopstand als horizontaal op het dakoppervlak te bevestigen. Het wordt voornamelijk gebruikt op oppervlakken zoals asfaltdaken, hout, beton of PIR-isolatieplaten met glasvezel. Dankzij de aerosolspray kan de lijm moeiteloos en efficiënt worden aangebracht. Houd er rekening mee dat deze lijm niet geschikt is voor het verlijmen van verbindingsstukken en andere accessoires.

EAN: 5413466954667

Specificaties
 • Algemeen
  Type lijm
  Daklijm
 • Technische kenmerken
  Maximale verwerkingstemperatuur
  35 °C
  Minimale Verwerkingstemperatuur
  5 °C
  Materiaal van doeloppervlak
  Alle oppervlaktes
 • Uiterlijke kenmerken
  Kleurfamilie
  Zwart
  Vorm
  Spray
 • Gebruiksgemak
  Flexibel
  Ja
GHS02GHS07GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat zinkbis(dibutyldithiocarbamaat). Kan een allergische reactie veroorzaken. Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.

Alternatieven