15%
korting
image_1

Soudal dakbedekking 'Elk Dak Elk Weer' grijs 4 L

  • Van toepassing op alle dakken. Hecht uitstekend op roofing, baksteen, beton, dakpannen, golfplaten, metaal, zink.

Toon specificaties

Met de kaart

i

59,

99

50,

99
Productomschrijving
Waterdichte, kleurvaste dakbedekking voor het herstellen en renoveren in alle weersomstandigheden, op alle daken. Dicht onmiddellijk lekkende daken en goten, zelfs bij regenweer.

EAN: 5411183029637

Specificaties
  • Pakinhoud

    4 L
  • Kleur

    Grijs
GHS02GHS07GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat methylmethacrylaat; n-butylmethacrylaat. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Alternatieven