image_1

Soudal montageschuim 2K Express 400ml

 • Kleefvrij na 10 min
 • Volledig belastbaar na 2 uur
 • Snijdbaar na 20 min

Toon specificaties
Productomschrijving
Zorg voor een snelle en stevige montage van raam- en deurkozijnen met Soudal 2K Express montageschuim. Het 2-component montageschuim is op basis van polyurethaan (PU), heeft een snelle doorharding en hoge eindsterkte.

EAN: 5411183003385

Specificaties
 • Algemeen
  Binnen/buitengebruik
  Binnen
 • Technische kenmerken
  Materiaal
  Polymeer
  Elastisch
  0 mm
  Elastisch
  Nee
  Vuurbestendig
  Nee
  Brandvertragend
  Nee
 • Toepassing
  Toepassing
  Vullen
 • Gebruiksgemak
  Multipositie
  Nee
  Met schuimpistool
  Nee
 • Accessoires
  Met montagemiddel
  Ja
GHS02GHS07GHS08
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Verdacht van het veroorzaken van kanker (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). . Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). .
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.

Alternatieven