image_1

Pattex houtlijm PU-Construct 60g

 • Watervaste, snel drogende en vloeibare PU-houtlijm
 • Geschikt voor binnen- en buitengebruik
 • Vullend vermogen
 • Voldoet aan de norm D4

Toon specificaties
Productomschrijving

Dankzij de speciale polyurethaan formule is Pattex PU Construct houtlijm bestand tegen slecht weer en vochtigheid, zelfs als het hout daarna wordt geverfd. Hiermee verlijm je verschillende materialen, zoals hout op kunststof of metaal. Deze Pattex lijm is geschikt voor alle houtsoorten en ideaal voor vlakke en rechte ondergronden. De harding is snel, van hoge kwaliteit en bestand tegen hoge temperaturen. Voldoet aan norm D4. Verpakking bevat 60 gram.

EAN: 5410091693930

Specificaties
 • Algemeen
  Type lijm
  Contactlijm
 • Technische kenmerken
  Maximale verwerkingstemperatuur
  25 °C
  Minimale Verwerkingstemperatuur
  -10 °C
  Substantie
  Vloeistof
  Materiaal van doeloppervlak
  Metaal, Steenachtig-beton, Hout
 • Uiterlijke kenmerken
  Kleurfamilie
  Bruin
  Werking
  Contact
  Vorm
  Buis
 • Toepassing
  Toepassing
  Lijmen
 • Gebruiksgemak
  Flexibel
  Ja
GHS07GHS08
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk bij inademing. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Verdacht van het veroorzaken van kanker (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). . Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). .
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven