Loctite secondenlijm universeel 'Super Glue-3' 3gr

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Kit & lijmenLoctite producten
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Kit & lijmenLoctite producten
Productomschrijving

Secondenlijm

EAN: 5010266157672

GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

Alternatieven