image_1

HG Tegelreiniger glansherstellend 1L

Productomschrijving

HG tegelreiniger glansherstellend is een heerlijk fris ruikende, geconcentreerde, dweilreiniger met glansherstel speciaal ontwikkeld voor het regelmatig reinigen van zowel poreuze als niet-poreuze vloertegels, plavuizen en niet-kalkhoudend natuursteen. Dit product verdiept tevens de kleur en structuur van de tegels. 1 liter is goed voor wel 20 dweilbeurten, dus voor de prijs hoe je het zeker niet te laten!

EAN: 8711577001445

Specificaties
  • Inhoud
    1 L
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bevat triisobutylfosfaat en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Alternatieven