image_1

HG Tapijt- en bekledingsreiniger 1 L

Productomschrijving

HG tapijt- en bekledingsreiniger reinigt zeer intensief en snel, echter zonder de vezels aan te tasten. Tijdens het reinigen laat het een vuilafstotend laagje achter waardoor het tapijt of de bekleding langer schoon en mooi blijft. HG tapijt- en bekledingsreiniger is zowel machinaal (sproei extractie methode) als met de hand te verwerken.

EAN: 8711577008796

GHS05
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstig oogletsel. Bevat .2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Alternatieven