image_1

HG Natuursteen reiniger glansherstellend 1 L

Productomschrijving

HG natuursteen reiniger glansherstellend (wash & shine) is een heerlijk fris ruikende, geconcentreerde dweilreiniger speciaal ontwikkeld voor het regelmatig reinigen van marmer en alle andere kalkhoudende natuursteenvloeren. Het is geschikt voor zowel onbehandelde vloeren als ook voor vloeren behandeld met HG beschermfilm met glans. 1 liter is goed voor wel 20 dweilbeurten.

EAN: 8711577001322

Specificaties
  • Inhoud
    1 L
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bevat triisobutylfosfaat en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Alternatieven