image_1

HG laminaat glansreiniger 1 L

Productomschrijving

Zand en ander vuil zorgen voor slijtage van de toplaag van laminaat. Om dit te voorkomen, en dus een lange levensduur van uw laminaat te verkrijgen, is het noodzakelijk regelmatig te dweilen met deze laminaat glansreiniger van HG. Dit is een heerlijk fris ruikende, geconcentreerde dweilreiniger met glansherstel speciaal ontwikkeld voor het regelmatig goed, veilig en snel reinigen van alle soorten laminaatvloeren. 1 liter is goed voor wel 20 dweilbeurten.

EAN: 8711577008512

Specificaties
  • Inhoud
    1 L
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Bevat triisobutylfosfaat en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Buiten het bereik van kinderen houden.

Alternatieven