image_1

HG Glansreiniger voedend 1 L

Productomschrijving

HG kunststof vloeren glansreiniger voedend (vloeibare glanszeep) is een heerlijk fris ruikende, geconcentreerde dweilreiniger met glansherstel. De reiniger is speciaal ontwikkeld voor het regelmatig reinigen en tegelijkertijd voeden van alle soorten kunststof vloeren zoals vinyl, linoleum, marmoleum, pvc en gietvloeren. 1 liter is goed voor wel 20 dweilbeurten!

EAN: 8711577000592

Specificaties
  • Inhoud
    1 L
GHS05
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstig oogletsel. Bevat 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Alternatieven