Starwax verfraaiende shampoo 'Tapijten' 1 L

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenStarwax producten
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenStarwax producten

Wat zijn de specificaties?

De Starwax verfraaiende shampoo 'Tapijten' 1 L reinigt en doet de kleuren van tapijten heropleven. Bestrijdt de risico’s op huismijt. Is geschikt voor synthetische vezels, wol en meubelstoffen (behalve contra-indicaties van de fabrikant). Geeft een frisse geur.

EAN: 3365000403167

Inhoud
1 L
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bevat 1,2-BENZISOTHIAZOOL-3(2H)-ON. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Gemakkelijk thuisbezorgd

Anderen kochten ook