Starwax superkrachtige ontkalker poeder WC 1 kg

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenStarwax producten
  • Het ontkalken (zie gebruikershandleiding) hangt van de waterhardheid en van het apparaat zelf af. Om het beste resultaat te bereiken, volg de instructies voor het gebruik op de verpakking van het product.

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenStarwax producten
+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd

Wat zijn de specificaties?

De Starwax superkrachtige ontkalker poeder 'WC' 1 kg werkt doeltreffend in op de wanden en bodem van de WC-pot, zelfs in aanwezigheid van veel kalkaanslag. Compatibel met de beerput, bij een gemiddeld gebruik van 2 keer per week.

EAN: 3365000403952

Inhoud
1 kg
Toepassing
Voor wanden en boden WC potten van veel kalkaanslag
Basis
Zuur-complex
GHS05
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires