Starwax ontstopper voor afvoeren keuken en badkamer 'Express' 1 L

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenStarwax producten
  • Let op: chemische ontstoppers zijn gevaarlijk en ze kunnen brandwonden veroorzaken. Het dragen van handschoenen en een veiligheidsbril wordt sterk aanbevolen. Volg nadrukkelijk de instructies van de fabrikant.
  • Gebruik bij voorkeur ‘s avonds zodat het product de hele nacht kan inwerken

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenStarwax producten
+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd

Wat zijn de specificaties?

Dankzij de sterke soda concentratie van deze gelformule (>30%) concentreert de 'Express' ontstopper van Starwax zich op de verstopping en is het niet nodig het stagnerend water van te voren te verwijderen. Binnen 5 minuten reageert het op vet, voedsel, zeep, haar en loopt het water weg. Dit product tast het email en de leidingen niet aan (zelfs in plastic).

EAN: 3365000403549

Inhoud
1 L
Toepassing
Afvoeren keuken en badkamer
Basis
Bijtende soda en ammoniak
GHS05
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires