Starwax ontkalker vergruizer 2 L

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenStarwax producten
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenStarwax producten

Wat zijn de specificaties?

Dit ontkalker onderhoudt en ontkalkt de WC pot en het vermalermechanisme van WC vergruizers en behoudt de bestanddelen van de vergruizer die gevoelig zijn voor agressieve chemische producten. Het is ook geschikt voor de wc potten van chemische toiletten. Compatibel met een septische put.

EAN: 3365000407035

Inhoud
2 L
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gemakkelijk thuisbezorgd

Anderen kochten ook