Starwax kristalsoda in korrels 'The Fabulous' 480 g

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenStarwax The Fabulous producten
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenStarwax The Fabulous producten

Wat zijn de specificaties?

De Starwax kristalsoda in korrels 480 g is een zeer efficiënt en veelzijdig schoonmnaakmiddel voor het huis. Deze Witte en geurloze korreltjes werden vroeger gebruit om allerlei soorten reinigsproducten van te maken. Kristalsoda is praktisch voor in het huishouden : ontvet, onsstopt, onthadt water. Ontstop leidingen en maakt muren schoon.

EAN: 3365000407486

Inhoud
480 gr
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
Gemakkelijk thuisbezorgd

Anderen kochten ook