Saint Marc reiniger meerdere oppervlakten 'Den uit de Landes' 1,25 L - 3 stuks

+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd

Wat zijn de specificaties?

Saint Marc is een verfreiniger en ontvetter met denne-extracten, die reinigt en ontvet. Het is voor veelzijdig gebruik.

EAN: 5410036483466

Aantal
3 stuks
Inhoud
1.25 L
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Irriterend voor de ogen.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product UNDEFINED grondig wassen. Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen vermijden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires