Les Anciens Ébenistes marmer patinawas 250ml natuurlijke was

25% korting
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenLes Anciens Ebénistes producten
 • Natuurlijke was
 • Vergeelt wit marmer niet
 • Beschermt en laat glanzen

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenLes Anciens Ebénistes producten
Productomschrijving

Les Anciens Ébenistes marmer patinawas 250ml natuurlijke was onderhoudt en doet marmer en gepolijste steen glanzen. Breng het aan op je decoratief marmer, open haarden en standbeelden om ze te beschermen en hun oorspronkelijke glans terug te geven. Dit niet-vette patina vergeelt wit marmer niet.

EAN: 3302150002796

Specificaties
 • Algemeen
  Binnen/buitengebruik
  Binnen
 • Technische kenmerken
  Overige waarden
  Aanbrengen met een Katoenprop
  Substantie
  Pasta
  Materiaal van doeloppervlak
  Marmer
 • Uiterlijke kenmerken
  Werking
  Voedend
 • Toepassing
  Toepassing
  Marmer patinawas
 • Gebruiksgemak
  Droogtijd
  1 u
GHS02GHS07GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.
Gemakkelijk thuisbezorgd

Alternatieven