HG tegelreiniger 'Tegel' 5 L

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenHG producten
  • Fris ruikende geconcentreerde dweilreiniger met glansherstel
  • Voor alle soorten tegelvloeren

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenHG producten

Wat zijn de specificaties?

De HG tegelreiniger glansherstellend 'Tegel' 5 L H is een heerlijk fris ruikende, geconcentreerde, dweilreiniger met glansherstel, speciaal ontwikkeld voor het regelmatig gemakkelijk en snel reinigen van zowel poreuze als niet-poreuze vloertegels, plavuizen en niet-kalkhoudend natuursteen. Dit product verdiept tevens de kleur en structuur van de tegels.

EAN: 735669002163

  • Inhoud
    5 L
GHS05
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Buiten het bereik van kinderen houden. Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.
Gemakkelijk thuisbezorgd

Anderen kochten ook