HG schimmelvlekkenreiniger 'Sanitair' 0,5 L

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenHG producten
  • Voor b.v. tegel- en siliconenvoegen

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
ReinigingsmiddelenHG producten

Wat zijn de specificaties?

De HG schimmelvlekkenreiniger 'Sanitair' 0,5 L vernietigt direct alle schimmels, waardoor de vieze zwarte plekken verdwijnen. Deze lelijke zwarte schimmel-, vocht- of weerplekken komen veel voor in siliconenvoegen tussen badkuip en tegelwand, in de douchecabine en in het stucwerk.

EAN: 8711577001551

  • Inhoud
    0.5 L
GHS07GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Zeer giftig voor in het water levende organismen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom lozing in het milieu. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Gemakkelijk thuisbezorgd

Anderen kochten ook